Hướng dẫn làm thủ tục bồi thường khi vận chuyển đường sắt

Hồ sơ yêu cầu bồi thường đối với đường sắt về hợp đồng chuyên chở phải đưa ra trong vòng 2 tháng đối với việc đòi bồi thường về việc chuyên chở hàng đến quá kỳ hạn và 9 tháng đối với các trường hợp khác.

Việc yêu cầu bồi thường với đường sắt sẽ do chủ gửi đưa ra tại ga đi hoặc chủ nhận đưa ra tại ga đến. Ðơn yêu cầu bồi thường phải làm bằng văn bản, nói rõ lý do và số tiền yêu cầu bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

Ðơn yêu cầu bồi thường
Giấy gửi hàng (tờ 1) hoặc bản sao giấy gửi hàng (tờ 3), giấy báo tin hàng đến (tờ 5)
Biên bản thương vụ (trong trường hợp mất toàn bộ hoặc một phần, thiếu hụt hoặc hư hỏng)
Hoá đơn của người bán
Biên bản giám định
Bản kê chi tiết
Các giấy tờ khác mà các đường sắt liên quan quy định

Hồ sơ yêu cầu bồi thường phải gửi đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ giao thông vận tải hoặc Tổng cục đường sắt của nước gửi hoặc nước đến. Hồ sơ yêu cầu bồi thường đối với đường sắt về hợp đồng chuyên chở phải đưa ra trong vòng 2 tháng đối với việc đòi bồi thường về việc chuyên chở hàng đến quá kỳ hạn và 9 tháng đối với các trường hợp khác.

Thời hạn trên được tính từ:

– Ngày giao hàng, đối với việc đòi bồi thường hàng hoá bị mất một phần, thiếu hụt, hư hỏng hoặc giảm chất lượng, hàng đến quá kỳ hạn, hoàn lại tiền cước lạm thu.

– Ngày thứ 30 sau khi hết kỳ hạn chuyên chở, đối với việc đòi bồi thường hàng mất toàn bộ.

Ngày xác định tình huống làm cơ sở cho việc bồi thường đối với các trường hợp khác.

Ngày bắt đầu tính thời hạn không tính vào thời hạn đó

Kiện cáo về hợp đồng chuyên chở và xét xử

Ðường sắt phải trả lời yêu cầu bồi thường trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường theo giấy biên nhận hoặc theo dấu bưu điện.

Nếu đường sắt không trả lời hoặc trả lời không thoả đáng thì chủ hàng có thể kiện ra toà. Quyền đi kiện thuộc về người đã yêu cầu bồi thườngchỉ khi đã gửi đơn yêu cầu bồi thường. Ðơn kiện phải gửi lên toà án có thẩm quyền của nước có đường sắt bị kiện.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *